Douane- en exportbegrippen: vragen over de douane

De douane is een organisatie waarover je vaak een hoop voorbij hoort en ziet komen in bijvoorbeeld het nieuws, maar veel mensen weten niet precies wat de douane precies doet en wat andere termen inhouden die voorbijkomen. Vrijwel iedereen komt weleens langs de douane wanneer zij op vakantie gaan, of dit nu met het vliegtuig of met de auto is. Het feit dat veel mensen niet weten wat de douane nu precies doet, kan vaak tot veel onduidelijkheid leiden, wat uiteraard erg onhandig is, zeker wanneer je voor je werkzaamheden in contact komt met de douane.

Export- en douanedocumenten

Op het internet vind je diverse website die specifiek vragen behandelen over export- en douanedocumenten. Exportdocumenten zijn vooral bedoeld voor de klant in het buitenland. Deze kan besparen op de invoerrechten wanneer er bijvoorbeeld handelsafspraken zijn gemaakt tussen de Europese Unie en het betreffende land. De buitenlandse klant moet dan kunnen aantonen waar de goederen vandaan komen en daar zijn de exportdocumenten voor nodig. Er zijn verschillende soorten exportdocumenten, te weten: het certificaat van oorsprong, het EUR.1 Certificaat, EUR-MED Certificaat, documentenlegalisatie, handtekeningenlegalisatie, ATA-Carnet, Form A documenten en het certificeren van documenten.

Proces van uitvoeraangifte

Ook kan je online veelvuldig informatie vinden over hoe het doen van uitvoeraangifte precies in zijn werk gaat. Wanneer je aan een klant buiten de Europese Unie goederen verkoopt, moet je een uitvoeraangifte opstellen. Dit kan je zelf doen, maar wordt ook vaak uitbesteed. Na het digitaal indienen van de uitvoeraangifte zijn drie scenario’s te onderscheiden. Wanneer de aangifte wit is, is deze gelijk goedgekeurd en kan je de goederen vervoeren. Een oranje aangifte betekent dat de aangifte nog niet helemaal akkoord is en dat je aanvullende gegevens moet opsturen. Je mag de goederen nog niet vervoeren en de aangifte wordt opnieuw beoordeeld door de douane. Tot slot kan je aangifte rood zijn. De douane komt de goederen dan bekijken en de goederen mogen niet worden geëxporteerd.

Overige vragen aangaande douanezaken

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn er nog overige vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden en diensten van de douane. Hierbij kan je vooral denken aan vragen aangaande de verschillen tussen bepaalde groepen en wat bepaalde begrippen inhouden. Ook kan je hierbij denken aan vragen aangaande met welke landen of gebieden de Europese Unie afspraken heeft gemaakt of een overeenkomst heeft gesloten. Deze vragen en antwoorden kunnen je helpen met het volgens de regels transporteren van je goederen.

Verkeersleed vaak niet te overzien

Met fatale snelheid over de A2

In 2015 raast een automobilist met meer dan 230 kilometer per uur over de A2. Hij is onder invloed van speed en raakt in een psychose. In volle vaart rijdt hij op de auto van een gezin. Het leed is niet te overzien en voor velen ook nauwelijks te bevatten. De vader van het gezin overlijdt en de andere inzittenden, waaronder kinderen, raken zwaargewond. Een enorm trauma met grote maatschappelijke impact. De gewonden en hun familie en vrienden worden opgescheept met levenslange trauma’s en blijvende verwondingen. Rechters moeten oordelen over de mate waarin de dader gestraft hoort te worden. De uiteindelijke strafmaat leidt tot verontwaardigde reacties bij velen in de samenleving. Het onbegrip voor de rechterlijke beslissing is groot. Waarom nemen rechters deze beslissing?

De dilemma’s van de rechtbank

Een juridische toetsing op strafbaarheid en de mate waarin straf gepast is. Voor iedere rechtbank is dit een grote uitdaging en is een acceptatie van de strafmaat voor velen in de samenleving bij voorbaat niet acceptbel. Bijna collectief vinden we dat de straf voor een dergelijke dader die zoveel leed heeft veroorzaakt nooit hoog genoeg zal zijn. Rechters moeten echter een afgewogen en juridisch correct oordeel vellen. Dat blijft een opgave met vele dilemma’s. Deze dilemma’s worden vooral veroorzaakt door de dunne scheidslijn die er is tussen opzet, roekeloosheid en schuld. Daarom zijn zaken zoals hierboven beschreven bijna altijd reden voor een zaak in hoger beroep.

Het onderscheid in schuld en opzet

We vinden verschillende gradaties in de mate waarbij iemand verantwoordelijk is voor dood of letsel. De mate van ernst en straf wordt strafrechtelijk beoordeeld op de volgende criteria:

  • Opzettelijk en volgens een vooraf bedacht plan
  • Opzettelijk
  • De omstandigheden zorgen dat er toch sprake is van opzet
  • Roekeloos handelen, waardoor dood of letsel ontstaat
  • Schuld

Ieder onderdeel is door een rechter te beoordelen als juist. Hierbij spelen vele factoren een rol. Opzettelijk en met voorbedachte rade speelt bij veel moordzaken een cruciale rol. In de praktijk blijkt dat moord lastig te bewijzen is. Dit komt, omdat het aantoonbaar maken van het feit dat er een plan vooraf was moeilijk te bewijzen valt. Rechters kunnen dan niet tot het oordeel komen dat bewezen wordt dat zo’n plan bestond. In veel gevallen is wel aannemelijk dat het plan vooraf bestond, maar bestaat het slechts in het hoofd van een verdachte…en dat is geen bewijs.

Specialisten in verkeerrecht en strafrecht helpen u verder

Er zijn advocaten die zijn gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp bij verkeersdrama’s. Heeft u een advocaat nodig, omdat u slachtoffer bent van een verkeersdrama? Maak dan een afweging van objectieve factoren. Hoe lastig dit soms ook is. Het maken van een snelle keuze voor een letselschadeadvocaat kan leiden tot teleurstelling. Vooral Amerikaanse advocatenbureaus hebben er nog weleens een handje van om direct na een groot ongeval op de slachtoffers te duiken en direct zeer hoge schadeclaims in het vooruitzicht te stellen. De hoogte van de uiteindelijke toekenning valt dan meestal toch tegen. De emotionele schade die door dit soort advocaten wordt veroorzaakt wordt er daarentegen vaak alleen maar erger van. Veel Nederlandse advocatenkantoren distantiëren zich van deze Amerikaanse aanpak. Voor een advies van een allround advocatenkantoor kunt u bijvoorbeeld terecht op deze website.

Welkom!

Welkom bij incassoblogger.nl, wij bezorgen u hier wekelijks het belangrijkste nieuws uit de aandelenmarkt en de financiële wereld.